Styrelse

Styrelsen 2019 består av:

Ordförande: Claes Stålhammar   (omval för 2 år)

Sekreterare: Charlotte Wilander  (vald på 2 år)

Kassör: Irina Cojocaru  (kvarstående, har 1 år kvar)

Ledamöter: Eva Dessborn och Bias Lind  (kvarstående, har 1 år kvar)

Suppleanter: Tom Appel, Bodil Nornendrake och Stefan Karlsson (valda på 1 år)

Revisor är Christer Nilsson (kvarstående, har 1 år kvar)

Revisorssuppleant är Mira Necevska (omval för 1 år)

Flaggskötare är Mikael Wallin och Claes Stålhammar (omval för 1 år)

Valberedningen består av Karin Wennberg och Hanna Wallin (omval för 1 år)

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.