Historik

IMG_2931Historik
Öster I är Lunds äldsta koloniområde. Det anlades redan 1905 på stadens östra fäladsmark. Planen är ritad av stadsträdgårdsmästaren Johannes Ekberg och är av traditionell karaktär för koloniområden. Fyra jämnstora kvarter skiljs åt av två korsande gångar med en lek- och mötesplats i mitten. Många av de äldre trädgårdarna har en liknande uppdelning med det lilla huset i mitten med gångar som strålar symmetrisk ut från huset. Andra har mer slingrande gångstråk enligt sent 1800-talsmode. Flera av grusgångarna kantas av låga buxbomshäckar. Öster I anlades med 60 lotter om vardera ca 115-155 kvadratmeter. Öster II, beläget omedelbart öster om Öster I, bestod uirsprungligen av 133 lotter där varje del var uppdelad i en del för fruktträdsodling och en del för potatis och grönsaksland. Den östra delen av Öster II flyttades till Solhällan i samband med att autostradan byggdes på 1950-talet.

Solhällans dansbana som tyvärr är borta nu.

 

Utformning
Tanken med området var att ”bereda mindre bemedlade tillfälle att efter slutat dagsarbete i lugn och ro få ägna sig åt en för kropp och själ uppfriskande och välgörande sysselsättning i det fria”. Till kolonin byggdes oftast ett litet hus som speglar tidsandans ideal. Det är en livaktig hundraåring som idag har en mer blandad skara brukare. Här finns både odlingskolonier och prydnadskolonier.

Koloniverksamhet
Koloniverksamheten är en viktig fritidssysselsättning som bidrar till god hälsa. Här kan kolonisterna ägna sig åt trädgårdsarbete och avkoppling i lagom proportioner. Området inbjuder till strövtåg för att studera och inspireras av trädgårdsanläggningar och byggnadsdetaljer. Kolonierna är sommartid öppna för besök under dagtid.

Kommentarer inaktiverade.