Föreningen

 Stadgar för Solhällans koloniförening

Gemensamt arbete

Att äga en stuga på Solhällan innebär att man också är medlem i koloniföreningen, man ingår i områdets gemenskap och har del i ansvaret för det föreningsgemensamma arbetet. Vi vårdar tillsammans vårt koloniområde genom att t.ex. delta i aktivitetsdagarna då vi hjälps åt med städning, ogräsrensning, underhåll och förbättringar.När man deltar i aktivitesdagarna bidrar man inte bara till föreningens bästa man lär också känna andra kolonister på är ett otvunget sätt. Alla måste bidra, alla behövs. Utöver fysiskt arbete inom området kan man också delta och ingå i de olika funktioner som vår förening behöver som t.ex. styrelse, kommittéer och skötsel av allt från flaggning, toalettstädning till komposter. Genom att lägga lite tid på det arbetet får  vi både gemenskap och ett fint område. Ett ansvar för alla medlemmar.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.