Påsättning av vatten sker vecka 13, den 27-31 mars

Det är dags att stänga kranar, utkastare och dylikt inne på den enskilda kolonin och säkerställa att utkastare och kranar på de allmänna vattenposterna är avstängda. I år börjar dem i omvänd ordningen, vi blir alltså sist. Besök era kolonier för att säkerställa att ledningar, kranar eller utkastare inte läcker. Obs! Lunds kommun ombesörjer inte hantering av läckage inne på enskilda kolonier utan […]

Studiecirklar

Studiecirklar hos Solhällan. Vi gör det tillsammans och skapar gemenskap. Studiecirkelmetoden utgår ifrån att alla har viss kunskap och erfarenhet som han/hon kan dela med andra. Tanken är att vi ska bilda studiecirklar, gärna kring det som har med kolonirörelsen att göra, odling m.m. men också om sådant som någon av oss besitter kunskap och […]

Missa inte våra rabatter!

Rabattkort/Vid uppvisande av LKC:s medlemskort lämnar följande butikerrabatt på ordinarie priser. Kortet är personligt och knutet tillkolonin. Kortet ska därför överlämnas till ny arrendator vidöverlåtelse av kolonilott. Vi har ett nytt medlemskort för året(2021), kontakta din lokala koloniförening om du inte har fått ett. Öspab Växtvaruhus, Pils väg St. Uppåkra (uteväxter) — 10 % Tirups […]