FAQ

Om Rut/Rot-avdrag

Om rot/rutavdrag
Styrelsen har fått frågor om intyg om att övernattning är tillåten på kolonin för att kolonisten
ska beviljas rotavdrag. Enligt Lunds kommuns regelverk för kolonier gäller följande:
”Övernattning på kolonilotten är tillåten endast mellan den 1 april – 31 oktober. Kolonilotten
får inte användas som permanent bostad.” Intyg behövs alltså inte lämnas utan man
hänvisar till kommunens hemsida. Någon enstaka gång har kopia på arrendeavtal och
försäkringsbrev efterfrågats.