Solhällans 70-års jubileum, 2023

Vår koloniförening firar 70-års jubileum 2023. Vi vill gärna uppmärksamma detta med en mängd aktiviteter, som vi kolonister planerar ihop. Solveig Rones är samordnare för aktiviteterna. Mobilnumret till Solveig: 0763-155551