Aktiviteter

Skördefest 2023

Vi i Solhällan planerar att delta i kommunens skördefest, september 2023. Det året firar vi koloniföreningens 70-års dag. Vi måste snart börja planera inför vårt deltagande. Samordnande är Solveig Rones, mobilnumret är 0763-155551.

Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i din trädgård

Den 18 juni hade vi en underbar dag i Solhällans koloniförening. Vi började med styrelsemöte och aktivitetsdag. Trivselgruppen ordnade med korvgrillning och vi besöktes av trädgårdsingenjören Erikka Chapman, som höll en mycket uppskattad föreläsning om ”Att skapa en oas för biologisk mångfald”, något som de flesta av oss redan är igång med. Dagens aktiviteter avslutades med ett välbesökt årsmöte.