Mättning på gång

Detaljprojektering av projekt Solhällan har nu börjat och kommunens konsult inleder nu arbetet med att mäta in området. Det innebär att personal ifrån inmätningsföretaget Teodoliten Mätteknik AB kommer att röra sig i området med inmätningsutrustning. Till största del kommer de röra sig utanför koloniområdet men de kommer även behöva vara innanför staketet och ibland även inne på vissa enskilda kolonilotter. För kännedom./Styrelsen genom Martin Martinez

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.