Informationsblad, september 2021

Ni som är gamla i gården minns säkert Nyhetsbladet från förr. Vi har valt att återuppta den traditionen för att få bättre kommunikation mellan styrelse och medlemmar.

Nya kolonister

Ett antal kolonier har fått nya ägare. Vi hälsar alla nya kolonister välkomna och hoppas att ni kommer att trivas!

Detaljplan Solhällan

I över tio år har dialog funnits mellan koloniföreningen och Lunds kommun gällande detaljplanen för området. Byggnadsnämnden har gett föreningen och enskilda möjlighet att yttra sig genom samråd och yttranden.

Detta är gjort och i juni månad fattade Byggnadsnämnden beslut i frågan.

Både föreningen, enskilda kolonister och sakägare på Fritjofs väg har överklagat beslutet. För den som vill ta del av hela processens gång kan läsa om det på Lunds kommuns hemsida, sökord Solhällan.

Ärendena ligger nu hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Det är oklart när dessa kommer att behandlas.

Välkomstblad och trivselregler

Styrelsen kommer att revidera äldre Välkomstblad och Trivselregler samt se över rutinerna för välkomnande av nya medlemmar. Detta tillsammans med stadgar kommer att skickas ut till samtliga medlemmar.

Idéer och förslag till styrelsen

Styrelsen välkomnar förslag och synpunkter på förbättringar som läggs i brevlådan utanför duschboden. Anonyma brev kan av självklara skäl inte besvaras eller bemötas så skicka in era synpunkter underskrivna med angiven kolonilott.

Anslagstavlor

Tavlorna på södra, östra samt på gröningen kommer att stängas. Hänvisning sker till den stora anslagstavlan vid bodarna samt den vid huvudingången.

Ny arbetsgrupp – gemensamma ytor mm

Området behöver fräschas upp i största allmänhet. Ny arbetsgrupp kommer att bildas för detta ändamål. Vill du vara med går det bra att anmäla dig till Mali Rosdahl (lott 30) eller per mail till:

styrelsen@solhällan.se

Solhällan digitalt

Glöm inte att föreningen har en hemsida:

www.solhällan.se

samt en Facebooksida:

Solhällans koloniförening (i form av Privat grupp)

Vattenavstängning

Tänk på att vattnet stängs i månadsskiftet oktober/november. Anslag om detta kommer att ske längre fram. Det är viktigt att ni efter avstängning öppnar kranarna så att ledningarna töms på vatten för att undvika att de fryser sönder på vintern.

Aktivitetsdag

Sista aktivitetsdagen för säsongen är lördagen den 25 september, start kl. 10:00.

Vi hoppas på en gedigen uppslutning.

Skräp och släp

I anslutning till aktivitetsdagen den 25:e september kommer vi att åka runt på området med ett släp där ni ges möjlighet att slänga saker ni inte behöver. Med tanke på att utrymmet ska räcka till många är det storleksmässigt mindre ting som kommer att komma i fråga.

Styrelsen önskar alla

en trevlig höst!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.