All information om byggnationerna omkring vårt område, så som vi fick veta vid senaste möte med kommunen.

Möte mellan Lunds kommun och Solhällans koloniförening6 december 2024Fokus: GestaltningsprogrammetDeltagande från Lunds kommun: Janine Österman, Julia Linder, Niklas Björnevid, KarinSjölinDeltagande från Solhällans koloniförening: Martin Martinez, Ulf Svärd, Solveig RonesMinnesanteckningar: Janine Österman Vi inleder med ett par viktiga punkter som föreningen lyfter:• Säkerhet/den upplevda säkerheten (att området kommer att kunna låsas pånätterna).Svar från kommunen: Ja, det […]