Påsättning av vatten sker vecka 13, den 27-31 mars

Det är dags att stänga kranar, utkastare och dylikt inne på den enskilda kolonin och säkerställa att utkastare och kranar på de allmänna vattenposterna är avstängda. I år börjar dem i omvänd ordningen, vi blir alltså sist. Besök era kolonier för att säkerställa att ledningar, kranar eller utkastare inte läcker. Obs! Lunds kommun ombesörjer inte hantering av läckage inne på enskilda kolonier utan […]