Vattnet stängs av

Kommunen börjar stänga av vattnet iLunds kolonier från och med torsdag20 oktober. Eftersom Solhällan var försti våras med att få vatten, kommervattnet att försvinna först hos oss. När vattnet är avstängt ska du öppnaalla kranar så att ledningarna töms,detta för att förhindra frostskador ochdärmed läckage när vattnet kommertillbaka. Glöm inte att stänga kranarna innanvattnet sätts […]