Släp för utforsling av grovavfall, 25 september

SLÄP AKTIVITETSDAGEN 25 SEPTEMBER Till aktivitetsdagen 25 september kommer föreningen att hyra ett släp för att köra avfall tilltippen. Denna insats riktas till dig som inte har bil och möjlighet att bli av med skrymmandeavfall.Pålastningen på släpet gör kolonisten själv, efter våra anvisningar.Avfallet måste sorteras i fraktioner. Vi kan inte ta emot avfallet osorterat och […]