Ny taxa för bygglov

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lund får nya taxor för bygglovsärenden. Syftet med den justerade taxan är att den ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov, och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta. Den nuvarande taxan för […]