Släp för utforsling av grovavfall, 25 september

SLÄP AKTIVITETSDAGEN 25 SEPTEMBER Till aktivitetsdagen 25 september kommer föreningen att hyra ett släp för att köra avfall tilltippen. Denna insats riktas till dig som inte har bil och möjlighet att bli av med skrymmandeavfall.Pålastningen på släpet gör kolonisten själv, efter våra anvisningar.Avfallet måste sorteras i fraktioner. Vi kan inte ta emot avfallet osorterat och […]

Missa inte våra rabatter!

Rabattkort/Vid uppvisande av LKC:s medlemskort lämnar följande butikerrabatt på ordinarie priser. Kortet är personligt och knutet tillkolonin. Kortet ska därför överlämnas till ny arrendator vidöverlåtelse av kolonilott. Vi har ett nytt medlemskort för året(2021), kontakta din lokala koloniförening om du inte har fått ett. Öspab Växtvaruhus, Pils väg St. Uppåkra (uteväxter) — 10 % Tirups […]