Blomstervandring 14 maj, 17.00. Start vid universitetsplatsen

”Den 14 maj kl 17.00 arrangerar Lunds kommun en blomstervandring. Temat för blomsterprogrammet 2024 är ”Urban Meadow” – blomsterängar i staden. Under vandringen promenerar vi runt i Lund tillsammans med Karin Sjölin, landskapsarkitekt, Ida Frölich, landskapsingenjör och Hjalmar Åhrén, kommunekolog, som berättar om våra urnor och rabatter. Vandringen tar cirka en och en halv timme. […]

Påsättning av vatten 2024

Tisdag den 2 april inleder Lunds kommun påsättning av vatten på koloniområdena enligt ordningen nedan, så länge vädret håller sig milt. Omvänd ordningsföljd jämfört med i fjol. Viktigt: Inför den 2 april  är dags att stänga kranar, utkastare och dylikt inne på den enskilda kolonin och att säkerställa att kranar på de allmänna vattenposterna är avstängda. Tack på förhand! Under vecka 14 och vecka 15 kommer information om när […]

Mättning på gång

Detaljprojektering av projekt Solhällan har nu börjat och kommunens konsult inleder nu arbetet med att mäta in området. Det innebär att personal ifrån inmätningsföretaget Teodoliten Mätteknik AB kommer att röra sig i området med inmätningsutrustning. Till största del kommer de röra sig utanför koloniområdet men de kommer även behöva vara innanför staketet och ibland även […]

All information om byggnationerna omkring vårt område, så som vi fick veta vid senaste möte med kommunen.

Möte mellan Lunds kommun och Solhällans koloniförening6 december 2024Fokus: GestaltningsprogrammetDeltagande från Lunds kommun: Janine Österman, Julia Linder, Niklas Björnevid, KarinSjölinDeltagande från Solhällans koloniförening: Martin Martinez, Ulf Svärd, Solveig RonesMinnesanteckningar: Janine Österman Vi inleder med ett par viktiga punkter som föreningen lyfter:• Säkerhet/den upplevda säkerheten (att området kommer att kunna låsas pånätterna).Svar från kommunen: Ja, det […]

Jenny Neikells föreläsning på vårt 70-års jubileum.

Jenny ”Surtanten” Neikell medverkade i vårt 70-års jubileum. Jenny är en internationellt prisbelönt författare, flitigt anlitad föreläsare och produktutvecklingkonsult och, framför allt, expert inom fermentering och som sådant ville vi gärna lyssna på hennes inspirerande föreläsning. Regn och åska förmådde inte avskräcka åhörarna, som samlades kring hennes bord. Vi är många som kommer att prova på […]