Mättning på gång

Detaljprojektering av projekt Solhällan har nu börjat och kommunens konsult inleder nu arbetet med att mäta in området. Det innebär att personal ifrån inmätningsföretaget Teodoliten Mätteknik AB kommer att röra sig i området med inmätningsutrustning. Till största del kommer de röra sig utanför koloniområdet men de kommer även behöva vara innanför staketet och ibland även […]

All information om byggnationerna omkring vårt område, så som vi fick veta vid senaste möte med kommunen.

Möte mellan Lunds kommun och Solhällans koloniförening6 december 2024Fokus: GestaltningsprogrammetDeltagande från Lunds kommun: Janine Österman, Julia Linder, Niklas Björnevid, KarinSjölinDeltagande från Solhällans koloniförening: Martin Martinez, Ulf Svärd, Solveig RonesMinnesanteckningar: Janine Österman Vi inleder med ett par viktiga punkter som föreningen lyfter:• Säkerhet/den upplevda säkerheten (att området kommer att kunna låsas pånätterna).Svar från kommunen: Ja, det […]

Jenny Neikells föreläsning på vårt 70-års jubileum.

Jenny ”Surtanten” Neikell medverkade i vårt 70-års jubileum. Jenny är en internationellt prisbelönt författare, flitigt anlitad föreläsare och produktutvecklingkonsult och, framför allt, expert inom fermentering och som sådant ville vi gärna lyssna på hennes inspirerande föreläsning. Regn och åska förmådde inte avskräcka åhörarna, som samlades kring hennes bord. Vi är många som kommer att prova på […]