Vattnet stängs av

Kommunen börjar stänga av vattnet iLunds kolonier från och med torsdag20 oktober. Eftersom Solhällan var försti våras med att få vatten, kommervattnet att försvinna först hos oss. När vattnet är avstängt ska du öppnaalla kranar så att ledningarna töms,detta för att förhindra frostskador ochdärmed läckage när vattnet kommertillbaka. Glöm inte att stänga kranarna innanvattnet sätts […]

Studiecirklar

Studiecirklar hos Solhällan. Vi gör det tillsammans och skapar gemenskap. Studiecirkelmetoden utgår ifrån att alla har viss kunskap och erfarenhet som han/hon kan dela med andra. Tanken är att vi ska bilda studiecirklar, gärna kring det som har med kolonirörelsen att göra, odling m.m. men också om sådant som någon av oss besitter kunskap och […]

Missa inte våra rabatter!

Rabattkort/Vid uppvisande av LKC:s medlemskort lämnar följande butikerrabatt på ordinarie priser. Kortet är personligt och knutet tillkolonin. Kortet ska därför överlämnas till ny arrendator vidöverlåtelse av kolonilott. Vi har ett nytt medlemskort för året(2021), kontakta din lokala koloniförening om du inte har fått ett. Öspab Växtvaruhus, Pils väg St. Uppåkra (uteväxter) — 10 % Tirups […]